Bir taşınmazda ipotek alacaktık. Ancak bizim ipoteğimizden önce ayrı bir inşaatçı ipoteği varmış. Bu durum ipoteğimize engel olur mu? Mevcut inşaatçı ipoteğinin bizim ipoteğe önceliği var mıdır?


Sözünü ettiğiniz ipotek, Türk Medeni Kanunu'nun 893.maddesinde düzenlenen kanuni ipotektir. Bu hükme göre bir taşınmaz üzerinde yapılan yapı veya diğer işlerde malzeme vererek veya vermeden emek harcadıkları için malzeme ve emek karşılığı olarak malik veya yükleniciden alacaklı olan alt yüklenici veya zanaatkârlar inşaatçı ipotek hakkının tescilini isteyebilirler. İnşaatçı ipotek hakkı kendiliğinden kurulmaz; bunun bir ayni hak olarak doğabilmesi için tapuya tescili şarttır. Tapuya (K) koduyla sırasız ve derecesiz şerh edilen bu ipotekten sonra başkaca bir ipotek tesis edilir ise İcra ve İflas Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince tarih önemli olacağından, sonra tesis edilen ipoteğe göre bu kanuni ipoteğin bir önceliği olur. Dolayısıyla ipotek alacağınız bu taşınmaza ilişkin inşaatçı ipoteğinden kaynaklanan bir alacak hakkının bulunup bulunmadığını iyice araştırmanızı, ondan sonra böyle bir hukuki ilişkiye girmenizi öneririz.