Rahmetli annemden kalan bir banka hesabı olduğunu öğrendim. Ancak kardeşlerim benden bunu saklamışlar. Ne yapabilirim?


Türk Medeni Kanunu'nun 589.maddesi gereğince annenizin en son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi'nde terekenin tespiti ve korunması davası açmanız gerekiyor. Bu dava ile öncelikle terekeye giren miras malları tespit edilerek mühürlenir ve koruma altına alınır. Böylece rahmetli annenizin bankada parası bulunup bulunmadığı anlaşılır ve koruma altına alınarak hak sahiplerine miras payları oranında intikali sağlanır.