Babadan miras kalan ev için diğer kardeşlere karşı ortaklığın giderilmesi davası açabilir miyim? Bu davada ne olur?


Her şeyden önce bir kere tüm kardeşlerin bu durumda kardeş kardeş oturup anlaşması lazım. Bu yapılamıyorsa ve bu durumu kabul etmeyen bir kardeş var ise tabi ki o kardeşin ortaklığın giderilmesi, eski adıyla izaleyi şuyu davası açmak hakkı vardır. Bu davada öncelikle taşınmazın aynen paylaşılmasının mümkün olup olmadığı araştırılır, mümkün olmadığı anlaşıldığında satılarak paraya çevrilmesine ve her bir mirasçıya miras payları oranında dağıtılmasına karar verilir. Kararın kesinleşmesiyle dosya satış memurluğuna aktarılır ve satış yapılır. İhaleden gelen tutar mirasçılara payları oranında dağıtılır.