Tapudaki satış işleminde ne kadar harç öderim?


Taşınmaz alıyorsanız veya satıyorsanız doğaldır ki bunun bir harç yükümlülüğü bulunuyor. Alıcıdan satışa konu taşınmazın tapudaki satış değeri üzerinden %2 oranında alım harcı, satıcıdan da satışa konu taşınmazın tapudaki satış değeri üzerinden %2 oranında satım harcı ayrı ayrı tahsil edilir. Örneğin bir evi tapuda 200.000.TL üzerinden satın alıyor iseniz tapudaki bu işlem nedeniyle alıcı olarak siz 4.000.TL, satıcı da 4.000.TL harç ödemekle yükümlüdür.