Kiracımı nasıl çıkartırım?


Öncelikle konuşup anlaşarak tabi ki :) Ne var ki taşınmazın tahliyesi konusunda anlaşamıyorsanız o zaman şöyle olabilir: Yürürlükteki Türk Borçlar Kanunu'muzun kira hükümlerine göre kiraya veren kiracısını, kendisinin, alt soyunun, üst soyunun ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu var ise, kiralanan taşınmazın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralanan yerin kullanımı imkansız ise, kiraya verilen taşınmaz sonradan edinilmişse taşınmazı edinen kişi de yine eşi, alt soyu, üst soyu veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu var ise yasada belirlenen süre ve usullere göre yapacağı başvurular ve açacağı davalar ile kiracısını çıkarabilir. Bunun yanında kiraya veren, kiracıdan kaynaklanan sebeplerle de kiralanan taşınmazı tahliye edebilir. Bunlardan birincisi kira dönemi içerisinde kira bedelini ödemekte geciken kiracıya iki haklı ihtar çekilerek yasada belirlenen süre ve usullere göre taşınmazın tahliyesi, ikincisi kira bedelini ödemeyen kiracının İcra İflas Kanunu hükümlerine göre temerrüt nedeniyle tahliyesi, üçüncüsü yine kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturulabilecek bir evinin olması ve kiraya verenin bu hususu kira sözleşmesi yapılırken bilmemesi sebebiyle tahliyesi ve son olarak da kamuoyunda en çok bilinen haliyle kiraya verilen taşınmazın yazılı tahliye taahhüdü sebebiyle tahliyesidir. Kira sözleşmesinin sona ermesi kendi başına bir tahliye nedeni değildir. Ancak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu'muz ile kira sözleşmelerine 10 yıllık süre sınırı getirilmiştir. Ne var ki buradaki sürelerin uygulanmasına da uygulama kanunu ile sınırlama da getirilmiştir. Kira hükümlerinin uygulanmasında süre ve şekil koşulları çok önemli olduğundan somut olayın özelliklerine göre bir avukattan hukuki destek alınması daha doğru olacaktır.