Hizmetlerimiz > İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukukuİcra ve iflas hukuku, borçlarını kendiliğinden yerine getirmeyen kişilerin alacaklının talebi ile ve devlet yardımı ile borçlarını yerine getirmesi anlamına gelen cebri icra hukukudur. Cebri icra hukuku ya bireysel ya da toplu icra hukuku ile bu hakların elde edilmesi anlamına gelmektedir. Uygulamada bunların birincisine icra takibi, ikincisine de iflas takibi denilmektedir. Hukuk büromuz işte bu yasal takip yollarının tamamında ve her aşamasında yetkin, deneyimli ve uzman kadrosuyla en üst düzeyde takip ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk büromuzda görülen bu alana ilişkin konu başlıklarını kısaca şöyle sıralayabiliriz:

 

- Her türlü ilamlı, ilamsız ve rehninin paraya çevrilmesi takipleri

- Yasal takip alacaklarının tahsili

- Menfi tespit ve istirdat davaları

- İtirazın iptali, itirazın kaldırılması ve borçtan kurtulma davaları

- İcra ve iflas takibine ilişkin şikayetler

- Menkul ve gayrimenkullere ilişkin cebri satışlar

- İhalenin feshi davaları

- Sıra cetveline itiraz davaları

- İpoteğin paraya çevrilmesi takipleri

- İstihkak davaları

- Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi

- Hapis hakkı

- İflas ve İflasın ertelenmesi davaları

- Hacizde ve İflasta tasarrufun iptali davaları

- İflas dışı ve iflas içi konkordato