Hizmetlerimiz > Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

Ticari İşletme ve Şirketler HukukuTicari davalar, hukuk büromuzun özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Ticari işletme ve şirketlere ilişkin her türlü dava, takip ve danışmanlık hizmetleri müvekkillerimize başarıyla sunulmaktadır. Bu kapsamda,

- Şirket Birleşme ve Devralma İşlemleri 
- Şirket Bölünmeleri 
- Şirket Nev’i Değiştirilmesi 
- Şirket Kuruluşları ile Ana Sözleşme Değişiklikleri
- Anonim Şirketlerin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarının Hazırlanması 
- Limited Şirketlerin Ortaklar Kurulu Kararlarının Hazırlanması 
- Sermaye Artışları ve Azalışları 
- Şirket Hisse Devirleri 
- Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarma

- Şirket Tasfiyesi 

 

konuları ve bunlara ilişkin davalar hukuk büromuzda titizlikle takip edilmektedir.