YARGITAY 7.CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN 2013/2194 ESAS 2013/25134 KARAR SAYILI VE 25.11.2013 TARİHLİ KARARI


( 28.12.2015 12:35:32 )

Umuma açık işletmelerde ( lokanta, bar, market, otel lobisi vb ) müzik eserininin radyodan yayınlanması halinde, fonoğram yapımcısı, icracı sanatçı ve eser sahibinin bu yayını engelleme açısından haklarının bulunmadığı, bu yayın nedeniyle sadece radyo yayıncısının yayın üzerinde inhisari nitelikte mali haklarının ihlalinin söz konusu olacağı aşikardır.Bu durumda,müzik eserinin radyodan yapılan yayınını umuma ileten işletmeci, sadece radyo veya televizyon yayıncısının haklarını ihlal edebilir. 5846 sayılı yasanın  80 /1-c-3 madde ve fıkrasında, radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarına ilişkin olarak, umuma açık mahallerde iletimin sağlanmasına izin verme veya yasaklama haklarına sahip olduklarının belirtilmesi karşısında, bu kuruluşlarda yapılan yayınlarla ilgili olarak hak sahipleri ile bu kuruluşlar arasında yetki devri ve anlaşması yapılması gerektiği, hak sahipliği devri ve bununla ilgili anlaşmanın yapılmaması halinde, hak sahiplerinin ancak yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarından şikayetçi olabileceği anlaşılmakla,sanığın bir müzik eserini, radyodan yapılan yayında, işletmesinde umumi mahalde müşterilerine dinletmekten ibaret olan eyleminde, fonoğram yapımcısı ve icracı sanatçılar yönünden mali hakların ihlalinden bahsedilemeyecektir. Bu açıklamalar karşısında, sanığın bir müzik eserini Radyodan yapılan yayında, işletmesinde umumi mahalde müşterilerine dinletmekten ibaret olan eyleminde, fonoğram yapımcısı ve icracı sanatçılar yönünden mali hakların ihlalinden bahsedilemeyeceğinden dolayı sanığın üzerine atılı eylemin suç oluşturmayacağı hususu sabittir.

Sanığın işlettiği otelde yapılan tespitte, söz konusu müzik yayınının umumi mahalde yapıldığının belirtilmiş olmasına rağmen hangi teknik araçla yapıldığı hususunun açıklanmadığı dosya kapsamından anlaşılmakla, sanığın savunmasında otelindeki tüm odalarda televizyon bulunduğunu, restaurantta ise canlı müzik yayını yapıldığı, tespit edilen müzik yayınının müşterilerin getirdiği el radyoları ile yapılan müzik yayını olabileceğini belirttiği ve savunmasının aksini gösterir delil bulunmadığından dolayı beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın  8 /1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un  321 .maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Not : Makalede yayınlanan içerikler telif hakkına sahiptir.İzinsiz kullanılamaz.